Arboretum – ogród botaniczny w Marculach

„Arboretum" o powierzchni 6,5 ha jest specjalistycznym ogrodem botanicznym, w którym podstawowym działem są kolekcje drzew i krzewów uzupełnione nasadzeniami najciekawszych bylin. W ogrodzie w chwili obecnej zgromadzono około 400 gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia oraz ze strefy klimatu umiarkowanego. Najliczniej reprezentowane są drzewa z rodzaju klon - 30 gatunków i magnolia - 26 gatunków. Ogród w swych założeniach spełnia trzy podstawowe cele i zadania: edukacyjny, naukowy i społeczny. Realizacja ich odbywa się na różnym poziomie - studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, techników leśnych, ogrodniczych i terenów zieleni. Obiekt ze względu na swoje położenie (lasy Puszczy Iłżeckiej) wydaje się być szczególnie atrakcyjny dla osób które cenią sobie wypoczynek         w ciszy i spokoju. Do arboretum z Iłży można dojechać Zabytkową Kolejką Wąskotorową lub drogą krajową nr 9


powrót