Zabytkowa kolej wąskotorowa

Kolej wąskotorowa powstała na początku XX wieku. Początkowo była wykorzystywana do wywozu drewna z lasów Puszczy Iłżeckiej oraz urobku z kopalni odkrywkowych. Po drugiej wojnie światowej podjęto decyzję o budowie linii Iłża - Starachowice wykorzystując część istniejącej infrastruktury. Przez wiele lat kolejka była podstawowym środkiem transportu osobowo - towarowego pomiędzy Iłżą, a Starachowicami. W związku z dynamicznym rozwojem transportu kołowego, w 1997 roku ostatecznie zawieszono działalność kolejki.Po wielu latach przerwy, dzięki staraniom organizacji społecznych oraz samorządów Powiatu Starachowice i Gminy Iłża, w 2007 roku wznowiono jej ruch na odcinkach Iłża - Marcule oraz Starachowice - Lipie. Obecnie jest ona jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu przyciągającą rzesze turystów z całego kraju.


powrót