Muzeum Regionalne w Iłży

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnego przytułku dla ubogich - szpitala św. Ducha (1754r). Przy wejściu frontowym zachowała się tablica erekcyjna z herbem Junosza biskupa Andrzeja Załuskiego. Muzeum posiada bogate zbiory ceramiki ludowej, które prezentowane są na stałej wystawie pt. "Garncarz zawód ginący" oraz organizuje wystawy zmienne o tematyce etnograficznej, historycznej i archeologicznej, zgodnie ze swoim profilem działalności.


powrót