Dzwonnica kościelna

Jest to średniowieczna baszta miejska, którą przysposobiono do obecnej funkcji, podwyższając ją w 1758 r. o dwie ośmioboczne kondygnacje. W otoczeniu kościoła farnego warto zwrócić uwagę na ozdobną bramkę z XVII w. prowadzącą od strony południowej na cmentarz przykościelny, a także otaczające cmentarz od północy i zachodu zabudowania parafialne, wzniesione w pierwszej połowie XVII w., znacznie w czasach późniejszych przebudowane. U podnóża góry zamkowej znajduje się zespół kościoła i dawnego szpitala dla ubogich pod wezwaniem Św. Ducha, erygowany w 1448 r. Murowany kościół, odbudowany w 1922 r. po zniszczeniach w czasie pierwszej wojny światowej, uległ ponownemu uszkodzeniu w 1941 r. Parterowy, murowany budynek szpitala został wzniesiony w miejscu starego, średniowiecznego, w 1754 r. Przy wejściu zachowała się marmurowa tablica erekcyjna z datą 1754 r., herbem "Junosza" biskupa Andrzeja Załuskiego, orłem oraz insygniami biskupimi. Z dawnej, zabytkowej zabudowy miasta pozostał właściwie tylko jeden parterowy murowany dom z XVIII w., przy ulicy Podzamcze nr 13, znacznie przebudowany w XIX i XX w. Ponadto na terenie Iłży znajdujące się kilka kamiennych figur przydrożnych z XVIII i XIX w. oraz murowana kaplica cmentarna z pierwszej połowy XIX w.


powrót