Kościół farny

W miejscu nieistniejącego obecnie kościoła gotyckiego, który stał już w 1326 r., rozpoczęto w początkach XVII w. budowę nowego. W pierwszej fazie, około 1603 r. wystawiono prezbiterium, nawiązujące stylowo do tradycji późno gotyckich. Następnie w latach 1625-1634 r. powstał wczesnobarokowy (z wyjątkiem podziałów sklepiennych), trójnawowy korpus główny. Wielokrotne zniszczenia w latach 1655, 1657 i 1740 i następujące po nich odbudowy nie zatarły istotnych cech obu - różniących się stylowo - członów budowli. W 1629 r. do ściany południowej kościoła dobudowano manierystyczną kaplicę (pod wezwaniem Św. Krzyża) na kwadratowym planie z okrągłą kopułą i wieńczącą ją latarnią. Kaplica nosi nazwę "Kaplicy Szyszkowskich" od nazwiska fundatora, biskupa Marcina Szyszkowskiego. We wnętrzu kościoła zwraca uwagę stiukowa dekoracja sklepienia, pochodząca z pierwszej połowy XVII w. oraz wczesnobarokowy ołtarz główny z 1629 r. - przykład dobrej roboty snycerskiej.


powrót