XVI Turniej na zamku w Iłży 19 Maj 2013

Tegoroczna impreza tradycyjnie odbędzie się w pierwszy majowy weekend czyli 4 i 5 maja. Inscenizację przygotuje Smocza Kompania. Na przybyłych czekają liczne atrakcje.

czytaj więcej
Najstarsze ślady osadnictwa na terenach Iłży pochodzą z X oraz XI wieku. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się tzw."Kopiec Tatarski" istniał gród datowany na XII wiek, oraz osada, której miał za zadanie bronić. W roku 1223 biskup krakowski Iwo Odrowąż włączył Iłżę do dóbr biskupów krakowskich. Został wybudowany pierwszy zamek na Wzgórzu Zamkowym.W dwa lata póżniej (1241) Tatarzy pod dowództwem Batu-Chana Bajdara oraz Kajdana napadli na Iłżę, niszcząc miasto i zamek oraz mordując mieszkańców. Rok 1342 okazał się pomyślnym dla Iłży, albowiem biskup krakowski Jan Grot wybudował pierwszy murowany zamek obronny, natomiast biskup Florian Mokrski ufundował miastu mury wraz z czteroma narożnymi wieżami, a mieszkańcom nadał swobody i przywileje.